Pearson English International Certificate
мiжнародний іспит із загальної англiйської, призначений для підтверждення рiвня володiння
англійською мовою
Іспити Pearson English International Certificate (колишня назва PTE General) показують, наскільки комфортно кандидат почувався би в англомовному середовищі: як добре розумів би носіїв мови та висловлював власні думки англійською. На іспиті перевіряються його навички аудіювання, говоріння, читання та письма. Кандидат має продемонструвати вміння використовувати англійську мову у контексті, наближеному до реального життя.

Письмова та усна частини іспиту перевіряються та оцінюються квалiфiкованими екзаменаторами у Великій Британії. Всi рiвнi екзамену Pearson English International Certificate відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть іспитів).
Переваги іспиту Pearson English International Certificate (PTE General):
 • Доступний формат і структура
 • Відсутня окрема секція на перевірку граматики та вокабуляру
 • Усна частина відбувається в парі із сертифікованим екзаменатором
 • Безстроковий сертифікат
 • перевірка та оцінка усної та письмової частин відбувається у Великій Британії
Де можна використовувати міжнародний сертифікат
Pearson English International Certificate (PTE General):
 • Для вступу в міжнародні вузи
 • Для успішного працевлаштування
 • Для отримання вченого звання
 • Замість складання ДПА з англійської мови в 9 та 11 класі: в додаток до атестата автоматично виставляється оцінка 12 балів
Рівні іспиту Pearson English International Certificate (PTE General):
Система оцiнювання Pearson English International Certificate (PTE General)
Level A1-Level 4 (A1-C1)
Fail (не склав) – менше 50% правильних відповідей
Pass (склав) – 50-59% правильних відповідей
Pass with merit (cклав добре) – 60-69% правильних відповідей
Pass with distinction (склав на відмінно, вище рівня) – більше 70% правильних відповідей
Level 5 (C2)
Fail (не склав) – менше 60% правильних відповідей
Pass (склав) – 60-69% правильних відповідей
Pass with merit (cклав добре) – 69-70% правильних відповідей
Pass with distinction (склав на відмінно) – більше 70% правильних відповідей
Ціни на складання міжнародних іспитів
Pearson English International Certificate (PTE General)
Дати проведення іспитів Pearson English International Certificate (PTE General)
у 2023-24 рр.
Міжнародні мовні іспити Pearson можна скласти в авторизованих центрах тестування
Матеріали для підготовки до
Pearson English International Certificate (PTE General)

New Practice Tests Plus
Practice Tests Plus - навчальний ресурс, який надає можливість кандидатам готуватися до всіх секцій іспиту та містить вичерпні вказівки та стратегії. Ця серія ресурсів, що складається з 4-х рівнів, фокусується на форматі іспиту the Pearson English International Certificate та його завданнях, а також забезпечує викладача всіма необхідними матеріалами для підготовки кандидатів до успішного складання іспиту.

Серії New Practice Test Plus складається з:
 • 5 повних практичних тестів, які містять інструкції та завдання, подібні до завдань на іспиті
 • Тест 1 у поєднанні з практикою включає також чіткі вказівки та огляди для кожного розділу іспиту
 • Тест 2 містить поради щодо виконання кандидатами завдань іспиту.
 • Розділи «Говоріння» і «Письмо» допоможуть студентам розвинути їхні уміння в цих аспектах
 • Тренувальні граматичні вправи
 • Додаткові інтернет-ресурси на порталі PearsonEnglishPortal
 • Аудіо-, відео- та словниково-практичні заняття в програмі Pearson Practice English App for students
Купити Practice Tests Plus
Pearson English Warm Up
Pearson English Warm Up – це безкоштовний та зручний мобільний додаток від Pearson для тих, хто готується до іспиту Pearson English International Certificate (PTE General).
Кандидати всіх рівнів тепер можуть практикувати всі мовні навички, що знадобляться для складання іспиту. Тренуйтеся слухати, читати, писати та говорити – де завгодно та будь-коли.

Практикуйтеся скільки потрібно, поки ви не будете впевнені в собі, щоб скласти справжній іспит.

Додаток Pearson English Warm UP (QR codes):
Додаткові безкоштовні матеріали для підготовки до Pearson English International Certificate
можна завантажити на глобальному сайті Pearson тут
Сертифікат Pearson English International Certificate
Ступені захисту сертифіката
Приклад оригіналу сертифіката
Маєте питання щодо іспиту або навчальних матеріалів?
Відправляйте заявку на консультацію